Ενδαγγειακή Αντιμετώπιση Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής Με Μόσχευμα AFX2

Παράδειγμα τοποθέτησης ενδοπρόθεσης AFX2 για αντιμετώπιση ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής

Πρόκειται για 60χρονο ασθενή, ο οποίος προσήλθε λόγω ασυμπτωματικού – μη ραγέντος υπονεφρικού ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, διαμέτρου 5,2εκατοστά, το οποίο ανακαλύφθηκε τυχαία σε υπερηχογράφημα κοιλιάς που έγινε για άλλο λόγο.

Κατόπιν ολοκλήρωσης του προεγχειρητικού ελέγχου με καρδιολογική εξέταση και σπιρομέτρηση και λαμβάνοντας υπόψη και την επιθυμία του ασθενούς, αποφασίστηκε η ενδαγγειακή αντιμετώπιση.

Έγινε αξονική αορτογραφία με σκοπό τη λεπτομερή μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών του ανευρύσματος και με τη χρήση ειδικού λογισμικού έγιναν τρισδιάστατες πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις (curved 3D MPR) ακριβείς μετρήσεις του μήκους, των χαρακτηριστικών του αυχένα, των αποστάσεων των αρτηριακών διαχασμών από τις νεφρικές αρτηρίες, των διαμέτρων σε διάφορα σημεία, των γωνιών από τις οποίες γίνεται σωστή αγγειογραφική απεικόνιση του αυχένα και των λοιπών μορφολογικών χαρακτηριστικών του ανευρύσματος. Οι μετρήσεις αυτές είναι απαραίτητες στην ενδαγγειακή χειρουργική, ώστε να γίνει η κατάλληλη επιλογή του μοσχεύματος.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια προεγχειρητική τρισδιάστατη ανασύνθεση του ανευρύσματος.

Αποφασίστηκε η χρήση του μοσχεύματος AFX2 της ENDOLOGIX με υπερνεφρική στήριξη.

Το σύστημα AFX2 έχει κάποιες μικροδιάφορες σε σχέση με τα υπόλοιπα ενδομοσχεύματα, που αφορούν στην τεχνική τοποθέτησης, στα μορφολογικά του χαρακτηριστικά (ενδοσκελετός) αλλά και στη μηχανική του, γιατί εκτός από τη στήριξη του στον αυχένα, στηρίζεται και στον αορτικό διαχασμό.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται σχηματικά ο τρόπος που γίνεται η εισαγωγή του κυρίως σώματος του ενδομοσχεύματος

Στη συνέχεια έγινε τοποθέτηση της αορτικής προέκτασης με υπερνεφρική στήριξη.

Η ανάνηψη του ασθενούς ήταν ομαλή και ανεπίπλεκτη και έλαβε εξιτήριο 2 μέρες μετά την επέμβαση.

Στις αξονικές αγγειογραφίες που έγιναν μεταγχειρητικά δεν υπάρχουν ενδοδιαφυγές, ενώ ο σάκος του ανευρύσματος έχει μειωθεί σε διάμετρο. Παρακάτω φαίνεται μια τρισδιάστατη απεικόνιση του ανευρύσματος 6 μήνες μετά την επέμβαση.