Μήνας: Ιούνιος 2023

Έιναι μόνο αισθητικό πρόβλημα; Πώς αντιμετωπίζονται; Τι επιπλοκές έχουν; Τι να περιμένω μετά την επέμβαση;