Ημέρα: 11 Δεκεμβρίου 2018

Πρόκειται για άνδρα ασθενή, παλαιό καπνιστή, με ιστορικό καρκίνου στη γλώσσα, ο οποίος  είχε υποβληθεί μεταξύ των άλλων και σε ακτινοθεραπεία στον τράχηλο.   Σε τυχαίο έλεγχο με τρίπλεξ που συνέστησε ο καρδιολόγος του, ανακαλύφθηκε στένωση καρωτίδος υψηλού βαθμού, η…

Η ενδαρτηρεκτομή καρωτίδος υπό τοπική αναισθησία δεν αποτελεί καινοτομία στην Ελλάδα. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν γίνει σχετικές μελέτες, μεταξύ των οποίων και η GALA TRIAL, στην οποία είχαν ενταχθεί και ελληνικά κέντρα. Είναι όμως μια διαδικασία η οποία έχει…