φλεβική θρόμβωση
 
Πώς αντιμετωπίζεται η φλεβική θρόμβωση στα κάτω άκρα;
 

Η φλεβική θρόμβωση σε γενικά πλαίσια αφορά το σχηματισμό ενός θρόμβου αίματος στο εσωτερικό μιας φλέβας. Η φλεβική θρόμβωση στα κάτω άκρα αντιπροσωπεύει ένα φάσμα παθήσεων, με την πιο ήπια να είναι η επιπολής θρομβοφλεβίτιδα, που επηρεάζει τις επιφανειακές φλέβες. Η πιο σοβαρή κι επώδυνη μορφή φλεβικής θρόμβωσης είναι η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, που πλήττει το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο. Ενώ και οι δύο καταστάσεις περιλαμβάνουν το σχηματισμό θρόμβων αίματος στο εσωτερικό των φλεβών, διαφέρουν σημαντικά ως προς τις κλινικές επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις στρατηγικές διαχείρισης. Η επιπολής θρομβοφλεβίτιδα θεωρείται γενικά λιγότερο σοβαρή, με χαμηλό κίνδυνο επιπλοκών. Ωστόσο, η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ενέχει σημαντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονικής εμβολής (ΠΕ), του μεταθρομβωτικού συνδρόμου και της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να εξακριβωθεί το πώς αντιμετωπίζεται η φλεβική θρόμβωση στα κάτω άκρα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

 
Πώς αντιμετωπίζεται η επιπολής θρομβοφλεβίτιδα
 

Η επιπολής θρομβοφλεβίτιδα αφορά το σχηματισμό ενός θρόμβου αίματος στις επιφανειακές φλέβες συνήθως των κάτω άκρων, ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Οι θεραπευτικές επιλογές για τη συγκεκριμένη πάθηση είναι ποικίλες και στοχεύουν κυρίως στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στην πρόληψη των επιπλοκών και στη μείωση του κινδύνου συνύπαρξης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Η αρχική αντιμετώπιση τυπικά περιλαμβάνει συντηρητικά μέτρα όπως η εφαρμογή θερμών επιθεμάτων, η ανύψωση του προσβεβλημένου άκρου για τη μείωση του οιδήματος και η χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) για την ανακούφιση του πόνου και της φλεγμονής. Οι κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης συνιστώνται επίσης για τη βελτίωση της ροής του αίματος και την ελαχιστοποίηση της φλεβικής στάσης. 

 

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, ή όταν η θρόμβωση βρίσκεται κοντά στη σαφηνομηριαία συμβολή, μπορεί να ενδείκνυται αντιπηκτική θεραπεία για την πρόληψη της μεταφοράς των θρόμβων στο εν τω βάθει φλεβικό σύστημα. Χειρουργική επέμβαση εκτελείται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος επέκτασης του θρόμβου στο εν τω βάθει φλεβικό σύστημα ή όταν η συντηρητική αντιμετώπιση αποτυγχάνει. Η επιλογή της θεραπείας καθοδηγείται από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, τη θέση και την έκταση της θρόμβωσης και τη συνολική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

 
Πώς αντιμετωπίζεται η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
 

Οι στρατηγικές θεραπείας της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης στοχεύουν στην πρόληψη της ανάπτυξης και της αποκόλλησης του θρόμβου, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ιδιαίτερα δυσάρεστες επιπλοκές. Μία από αυτές είναι και η πνευμονική εμβολή, η απόφραξη δηλαδή της πνευμονικής αρτηρίας από έναν αποκολληθέντα θρόμβο αίματος που έχει μεταφερθεί σε λανθασμένο σημείο μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Η θεραπεία στοχεύει επίσης στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μεταθρομβωτικού συνδρόμου, μιας επιπλοκής που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιο πόνο και οίδημα. 

 

Η αρχική θεραπεία περιλαμβάνει συνήθως αντιπηκτικά φάρμακα, τα οποία αραιώνουν το αίμα για να αποτρέψουν τη διεύρυνση του θρόμβου και το σχηματισμό νέων θρόμβων. Η διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής ποικίλλει ανάλογα με τους επιμέρους παράγοντες κινδύνου για υποτροπή. Σε περιπτώσεις όπου η αντιπηκτική αγωγή αντενδείκνυται ή σε ασθενείς με μαζική επιπολή θρομβοφλεβίτιδα που ενέχει υψηλό κίνδυνο για πνευμονική εμβολή, μπορεί να εξεταστούν πιο επεμβατικές προσεγγίσεις όπως θρομβεκτομή ή τοποθέτηση φίλτρου κοίλης φλέβας. Η θεραπεία με εφαρμογή καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την πρόληψη του μεταθρομβωτικού συνδρόμου. Όσον αφορά δηλαδή το πώς αντιμετωπίζεται η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, η απάντηση βρίσκεται στα μεμονωμένα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. 

 

Γενικότερα, η διαχείριση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και το κάπνισμα, είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη κάθε είδους φλεβικής θρόμβωσης. Η διαχείριση της φλεβικής θρόμβωσης στα κάτω άκρα απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση, απόλυτα εξατομικευμένη στα μεμονωμένα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. Ο Αγγειοχειρουργός στην Αθήνα Δρ. Σοφοκλής Τραχανέλλης αντιμετωπίζει κάθε περιστατικό φλεβικής θρόμβωσης με τον κατάλληλο τρόπο, διασφαλίζοντας την ευημερία του ασθενούς και προλαμβάνοντας δυνητικές επιπλοκές.