Αντιμετώπιση Κιρσών: Είναι Όλα Τα Laser Ίδια;

Αντιμετώπιση κιρσών

Η τεχνολογία θερμικής κατάλυσης για την αντιμετώπιση των κιρσών των κάτω άκρων αποτελεί πλέον μια δοκιμασμένη μέθοδο που χρησιμοποιείται περίπου εδώ και 20 χρόνια.

Τείνει πλέον σχεδόν να αντικαταστήσει την κλασσική σαφηνεκτομή, γιατί είναι λιγότερο τραυματική και έχει μικρότερη περίοδο αποκατάστασης μετά την επέμβαση.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών υπήρξε αρκετή εξέλιξη στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της συγκεκριμένης μεθόδου.

Η εξέλιξη αφορά κυρίως την τεχνολογία της οπτικής ίνας που χρησιμοποιείται, το μήκος κύματος της πηγής του laser και την ποσότητα της ενέργειας που χορηγείται.

Τα μήκη κύματος που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ήταν 810-980nm. Ήταν η πρώτη γενιά laser και η απορρόφηση της ενέργειας γινόταν κυρίως από την αιμοσφαιρίνη του αίματος.

Μήκος κύματος

Οι νεότερες γενιές laser χρησιμοποιούν μήκη κύματος 1470 και 1940nm. Το πλεονέκτημα τους είναι ότι η ενέργεια απορροφάται από το νερό. Δεδομένου ότι στόχος της ενέργειας δεν είναι το αίμα, αλλά το νερό που υπάρχει στο τοίχωμα των φλεβών, τα συγκεκριμένα laser επιτρέπουν τη θερμική κατάλυση των φλεβών χωρίς επαφή. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι η διεισδυτική ικανότητα της συγκεκριμένης ενέργειας είναι μικρότερη, οπότε η θερμότητα εκλύεται μόνο τοπικά, χωρίς να κάνει μεγάλη βλάβη στους γειτονικούς ιστούς. Αυτό επίσης, μας επιτρέπει να πετυχαίνουμε το ίδιο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια. Τελικό αποτέλεσμα είναι η μείωση της πιθανότητας μετεπεμβατικών επιπλοκών, όπως ο πόνος, τα εγκαύματα στο δέρμα, τα αιματώματα και βοηθάει στο να επιστέψει ο ασθενής πιο γρήγορα στη δουλεία του.

Έχει σημασία η σωστή επιλογή μεταξύ των δύο μηκών κυμάτων των τελευταίων γενιών. Η σωστή επιλογή εξαρτάται κυρίως από τη διάμετρο της φλέβας, και τη θέση της. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να έχει γίνει σωστή προεπεμβατική μελέτη με τρίπλεξ.

Οπτική ίνα

Μεγάλη σημασία έχει και η εξέλιξη στην τεχνολογία της ίνας που μεταφέρει την ενέργεια προς τη φλέβα στόχο. Σκοπός είναι η ομοιόμορφη κατανομή της ενέργειας, και η σωστή πυκνότητα ενέργειας. Επίσης έχει σημασία η κατεύθυνση προς την οποία γίνεται η διάχυση του φωτός. Οι τελευταίες γενιές οπτικών ινών πετυχαίνουν ομοιογενή δακτυλιοειδή ακτινοβόληση.  Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε την ομοιόμορφη κατάλυση και συνεπώς την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κιρσών, χωρίς τη ρήξη του τοιχώματος και χωρίς την ανεπιθύμητη διάχυση προς το εν το βάθει σύστημα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως η θρόμβωση.

Η χρήση του υπερήχου κατά τη διάρκεια της επέμβασης

Εκτός από τον προεπεμβατικό έλεγχο, θεμελιώδη σημασία έχει και η σωστή χρήση του τρίπλεξ κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η εμπειρία του χρήστη βοηθάει στην εύκολη παρακέντηση και την αποφυγή ανοιχτής παρασκευής της φλέβας με δερματική τομή, δηλαδή την σωστή τοποθέτηση της ίνας, ώστε να γίνει η σύγκλειση με ασφάλεια, χωρίς παράλληλα να επηρεαστεί το εν τω βάθει δίκτυο. Συμβάλλει επίσης στη σωστή τέλεση της διήθησης με ψυχρό αναισθητικό διάλυμα, για να αποφευχθούν μετεπεμβατικά εγκαύματα και πόνος.