Ημέρα: 10 Δεκεμβρίου 2018

Πρόκειται για ηλικιωμένη ασθενή από τη Λέσβο, η οποία προσεκομίσθη επειγόντως στο Μετροπόλιταν με παράλυση και των δύο κάτω άκρων. Τα πόδια ήταν ωχρά, παγωμένα και ήταν αδύνατη η ανίχνευση αιματικής ροής στην περιφέρεια, ενώ υπήρχε παντελής έλλειψη κινητικότητας από…