Στένωση καρωτίδος

Η στένωση της έσω καρωτίδος είναι μια από τις ιατρικά αντιμετωπίσιμες αιτίες που μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο.

Άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως επιβαρυμένο ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό, βαρείς καπνιστές, σακχαροδιαβητικοί, υπερτασικοί καλά είναι να υποβάλλονται σε έλεγχο προς αποκλεισμό ύπαρξης της νόσου.

Η διάγνωση γίνεται είτε τυχαία σε ασυμπτωματικούς ασθενείς που στα πλαίσια ελέγχου ανακαλύπτουν συνήθως μέσω του triplex την ύπαρξη της, είτε σε ασθενείς που ήδη είχαν κάποια συμπτώματα και υποβλήθηκαν σε σχετικές εξετάσεις.

Ρόλος του Αγγειοχειρουργού είναι η διάγνωση της νόσου, η εκτίμηση του προβλήματος, η λήψη θεραπευτικής απόφασης, η αντιμετώπιση και η παρακολούθηση του ασθενούς.

Ανάλογα με το βαθμό της στένωσης, το αν έχει προκαλέσει νευρολογικά επεισόδια και άλλους παράγοντες τίθεται η ένδειξη αντιμετώπισης, η οποία μπορεί να είναι συντηρητική (με φάρμακα και τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου) ή επεμβατική.